نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده جغرافیا در جشنواره فرهنگی ورزشی 94-93 دانشگاه تهران

کسب نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده جغرافیا در جشنواره فرهنگی ورزشی 94-93 دانشگاه تهران