نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اولی آقای میثم زنگنه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کشتی پهلوانی وزن 90 کیلو دانشجویان دانشگاه تهران

کسب مقام اولی آقای میثم زنگنه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کشتی پهلوانی وزن 90 کیلو دانشجویان دانشگاه تهران


کسب مقام اولی آقای میثم زنگنه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کشتی پهلوانی وزن 90 کیلو دانشجویان دانشگاه تهران رابه ایشان و عموم دانشجویان دانشکده جغرافیا تبریک عرض می نماییم. معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده جغرافیا