نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان «رساله نمونه دوره دکتری» توسط دانش آموخته دانشکده جغرافیا در سی و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

کسب عنوان «رساله نمونه دوره دکتری» توسط دانش آموخته دانشکده جغرافیا در سی و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر محمد کریمی فیروز جایی دانش آموخته رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران موفق به کسب « رساله نمونه دوره دکتری» در سی و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران گردیدند. عنوان رساله ایشان:« ارائه روشی جهت بهبود همزمان توان تفکیک مکانی و دقت دمای سطح زمین به دست آمده از تصاویر حرارتی ماهواره ایی» می باشد که با راهنمایی اساتید محترم جناب آقای دکتر سیدکاظم علوی پناه و جناب آقای دکتر مجید کیاورز انجام گرفته است.

بدینوسیله به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون در عرصه تولید علم و دانش را داریم.