نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه Q1 و افزایش ضریب تأثیر فصلنامه علمی گردشگری شهری در پایگاه استنادی (ISC)

کسب رتبه Q1 و افزایش ضریب تأثیر فصلنامه علمی گردشگری شهری در پایگاه استنادی (ISC)


کسب رتبه Q1 و افزایش ضریب تأثیر فصلنامه علمی گردشگری شهری در پایگاه استنادی (ISC)

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، فصلنامه گردشگری شهری در ارزیابی اخیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  دارای رتبه Q1 و ضریب تأثیر 1.188 را کسب نموده است. این موفقیت علمی را به کلیه نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و مدیریت محترم مجله تبریک عرض می نماییم.

فصلنامه گردشگری شهری با شماره شاپا (6926-2423) طبق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1250/18/3/ مورخ1396/1/14 از شماره زمستان 95 موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی گردیده است.  

جهت مشاهده نتایج در پایگاه مذکور بر روی این لینک کلیک کرده و در صفحه باز شده در مقابل فیلد "عنوان یا شاپا" عبارت "گردشگری شهری" را تایپ نمایید. سپس برای مشاهده ریز نتایج ارزیابی، بر روی عبارت "جزئیات"  کلیک کنید.

آدرس سایت مجله: https://jut.ut.ac.ir/