نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی روش تحقیق: پروپوزال نویسی

کارگاه آموزشی روش تحقیق: پروپوزال نویسی


 

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 2322/135 مورخ 14/07/1394 رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موضوع فراخوان برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه با عنوان " کارگاه آموزشی روش تحقیق: پروپوزال نویسی" با هدف تقویت کیفی پژوهش های دانشگاهی جهت استحضار ارسال میگردد. با عنایت به محور مندرج در نامه فوق خواهشمنداست دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی شایسته به اساتید و اعضای محترم هیئت علمی جدیدالاستخدام، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه های آموزشی و پژوهشی در رشته های علوم انسانی اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به این اداره کل منعکس فرمائید.باتشکر

پیوست