نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانه


کارکنان :

کارکنان کتابخانه دانشکده شامل رئیس و 3 نفر کارشناس به شرح زیر است:

 

 

عباس اسلامی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی رئیس کتابخانه ومسئول بخش فراهم آوری منابع و نشریات و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشکده. سابقه کار در کتابخانه دانشکده جغرافیا از فروردین 1384. 

 

نسرین مهتابی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی مسئول بخش خدمات فنی, سابقه کار در کتابخانه دانشکده جغرافیا از سال1382

 

رویا صحراکار کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی مسئول بخش مرجع و پایان نامه سابقه کار در کتابخانه دانشکده جغرافیا.1382

 

امین قاسمی فرع کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی کتابداری و اطلاع رسانی مسئول بخش امانت,سابقه کار در کتابخانه دانشکده جغرافیا از شهریور1388 .