نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ مقاله دکتر سیدکاظم علوی پناه و همکاران ایشان در فصلی از کتاب: "Spatial Modeling in Forest Resources Management"

چاپ مقاله دکتر سیدکاظم علوی پناه و همکاران ایشان در فصلی از کتاب: "Spatial Modeling in Forest Resources Management"


به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا به نقل از وبسایت انتشارات اشپرینگر، دکتر سید کاظم علوی پناه عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS به همراه چندتن از دانشجویان و همکاران ایشان موفق گردیدند مقاله خود را با عنوان "Google Earth Engine and Its Application in Forest Sciences" به صورت فصلی از کتاب: "Spatial Modeling in Forest Resources Management" در انتشارات اشپرینگر به چاپ برسانند.
برای ایشان و همکاران محترمشان آرزوی سلامتی و موفقیتهای روز افزون داریم.
 این مقاله از لینک زیر قابل دسترسی می باشد:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-56542-8_27