نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ مقاله جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی در ژونال نیچر

چاپ مقاله جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی در ژونال نیچر


جناب آقای دکتر فرشاد امیر اصلانی در دو سال اخیر به عنوان یکی از دانشمندان و اعضای پنل علمی و فنی پروژه جهانی ارتقاء کربن با سازمان ملل همکاری داشته است. خوشبختانه، نتایج مطالعات ایشان به همراه پنج نفر برگزیده از قاره های مختلف، در قالب این پروژه و در راستای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با عنوان "Put more carbon in soils to meet Paris climate pledges " در شماره 564 ژورنال Nature به عنوان معتبرترین ژورنال در جهان با ضریب تاثیر بیش از 41، به چاپ رسیده است.

روابط عمومی دانشکده جغرافیا، این موفقیت بزرگ را که باعث فخر و مباهات دانشکده جغرافیا و دانشگاه تهران است را به ایشان و تمامی اساتید و دانشجویان گرامی تبریک عرض می کند.

 

لینک مقاله:      https://www.nature.com/articles/d41586-018-07587-4