نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام و مناسبت های روز

پیام و مناسبت های روز


پیام و مناسبت های روز

یادآوری فضایل امام رضا علیه السلام به مناسبت میلاد مبارک ایشان:

از ابراهیم بن عباس صولی نقل شده است که گفت: هیچ کس را فاضل‏تر از ابو الحسن رضا نه‏دیده و نه‏شنیده‏ام. از او چیزهایی دیده‏ام که از هیچ کس ندیدم. هرگز ندیدم با سخن گفتن به کسی جفا کند. ندیدم کلام کسی را قطع کند تا خود آن شخص از گفتن فارغ شود. هیچ گاه حاجتی را که می‏توانست‏برآورده سازد، رد نمی‏کرد.
هرگز پاهایش را پیش روی کسی که نشسته بود دراز نمی‏کرد. ندیدم به یکی از دوستان یا خادمانش دشنام دهد. هرگز ندیدم آب دهان به بیرون افکند و یا در خنده‏اش قهقهه بزند بلکه خنده او تبسم بود. چنان بود که اگر تنها بود و غذا برایش می‏آوردند غلامان و خدمتگزاران و حتی دربان و نگهبان را بر سفره خویش می‏نشانید و با آنها غذا می‏خورد.

شبها کم می‏خوابید و بسیار روزه می‏گرفت. سه روز، روزه در هر ماه را از دست نمی‏داد و می‏فرمود: این سه روز برابر با روزه یک عمر است. بسیار صدقه پنهانی می‏داد بیشتر در شبهای تاریک به این کار دست می‏زد. اگر کسی ادعا کرد که فردی مانند رضا (ع) را در فضل دیده است، او را تصدیق مکنید.

 ندیدم از رضا (ع) پرسشی شود که او پاسخ آن را نداند. هیچ کس را نسبت‏بدانچه در عهد و روزگارش می‏گذشت داناتر از او ندیدم. مامون او را بارها با پرسش درباره چیزهایی می‏آموزد اما امام به وی پاسخ کامل می‏داد و در پاسخش به آیاتی از قرآن مجید تمثل می‏جست.

ابو صلت گوید: محمد بن اسحاق بن موسی بن جعفر از پدرش از موسی بن جعفر برایم حدیث کرد که آن حضرت همواره به فرزندانش می‏فرمود: این برادر شما علی بن موسی دانای خاندان محمد (ص) است. پس درباره ادیان خویش از او بپرسید و آنچه می‏گوید به خاطر سپارید.
ابن شهر آشوب در مناقب به نقل از کتاب الجلاء و الشفاء نقل می‏کند که محمد بن عیسی یقطینی گفت: چون مردم در کار ابو الحسن رضا(ع) اختلاف کردند من مسائلی که از آن حضرت پرسش شده بود، گرد آوردم که شمار آنها هجده هزار مساله بود. شیخ طوسی در کتاب الغیبه از حمیری از یقطینی مانند این روایت را نقل کرده است جز آن که در روایت‏شیخ رقم پانزده هزار مساله آمده است.