نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وقف زمین در شهرستان گلوگاه، مازندران توسط واقف خیراندیش حاج حسن عظیمی به دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

وقف زمین در شهرستان گلوگاه، مازندران توسط واقف خیراندیش حاج حسن عظیمی به دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران


وقف زمین در شهرستان گلوگاه، مازندران توسط واقف خیراندیش حاج حسن عظیمی به دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جلسه ای در تاریخ 27/۵/98 با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر زیاری، معاونت محترم اداری مالی جناب آقای دکتر جلوخانی نیارکی، ریاست محترم موسسه جغرافیا جناب آقای دکتر مقصودی، فرماندار محترم شهرستان گلوگاه جناب آقای کلبادی نژاد و خیر نیک اندیش جناب آقای حاج حسن عظیمی در شهرستان گلوگاه برگزار گردید.

در ابن جلسه ریاست محترم دانشکده ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین و خیر نیک اندیش شهرستان گلوگاه، ارتباط دانشکده جغرافیا و  فرمانداری شهرستان گلوگاه را بسیار مثبت و سازنده دانستند. ایشان اظهار داشتند در آینده به منظور حضور دانشجویان در پروژه های مرتبط، تعریف موضوعات علمی و مطالعه موردی برای رفع مشکلات این شهرستان، ایستگاه تحقیقاتی بزرگی ایجاد خواهد شد.

 طی این جلسه یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع، جهت احداث ایستگاه تحقیقاتی به دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران اهدا گردید.

دانشکده جغرافیا از سخاوت، مناعت و اعمال خداپسندانه این خیر بزرگوار صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.