نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار ژئوانفورماتیک، مناسب سازی معابر و افراد دارای معلولیت. زمان 2 اسفندماه1400- ساعت 16-18

وبینار ژئوانفورماتیک، مناسب سازی معابر و افراد دارای معلولیت. زمان 2 اسفندماه1400- ساعت 16-18