نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هوالباقی (درگذشت پدر دکتر مقیمی)

هوالباقی (درگذشت پدر دکتر مقیمی)
هوالباقی
انالله وانا الیه راجعون
استاد گرامی جناب آقای دکتر مقیمی
با نهایت تألم و تأثر درگذشت پدر گرامیتانرا به شما و خانواده محترمتان صمیمانهتسلیت عرض نموده، رحمت واسعه الهی برای آنمرحوم و طول عمر و سلامتی برای جنابعالی وسایر بازماندگان را از درگاه خداوند منّانمسألت داریم.
از طرف پرسنل و اعضای هیأت علمی دانشکدهجغرافیا