نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه دانشکده جغرافیا و جمعی از اساتید دانشکده با شهرداری منطقه عباس آباد تهران

نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه دانشکده جغرافیا و جمعی از اساتید دانشکده با شهرداری منطقه عباس آباد تهران


در روز شنبه 20/6/1395 اعضای هیأت رئیسه دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و جمعی از اساتید دانشکده ضمن بازدید از مجموعه ­های فرهنگی عباس ­آباد تهران، نشست مشترکی با شهردار منطقه، جناب آقای دکتر فرامرز عظیمی، مدیران و کارشناسان شهرداری و شرکت نوسازی عباس ­­آباد در سالن شورای آن شرکت برگزار نمودند.

در ابتدای جلسه­ آقای دکتر عباس مطلوبی، قائم مقام و مدیر عامل شرکت نوسازی عباس ­آباد ضمن خوش­آمدگویی به مهمانان به معرفی طر­ح ­های بهره ­برداری شده در قالب باغ­ های مفهومی و مجموعه ­های فرهنگی، طرح ­های در دست اجرا و چشم­ انداز آینده منطقه عباس ­آباد پرداختند. ایشان اذعان نمودند که این مجموعه 580 هکتاری تپه ­های عباس­آباد با کاربری ­های فرهنگی-اجتماعی منحصر بفرد خود، نقش محوری در ترویج فرهنگ شهر تهران و کشورمان دارد. ایشان از این منطقه به عنوان ریه­ های تنفسی شهر تهران یاد کردند و ایجاد ساختمان­ های هماهنگ با توپوگرافی زمین و به دور از انبوه ­سازی را برای تکمیل پروژه ­های آتی مجموعه لازم دانستند.

بعد از بازدید از مجموعه ­های فرهنگی عباس­آباد، هر یک از اعضای دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به بیان نظرات و پیشنهادات خود در تکمیل پروژه ­های کنونی و آتی منطقه پرداختند که خلاصه نظرات ایشان در ذیل آمده است:

جناب آقای دکتر مقیمی، رئیس دانشکده جغرافیا، پیشنهاد دادند که اعضای هیأت علمی این دانشکده به عنوان مشاورین طرح و توسعه مجموعه عباس ­آباد در کنار شهرداری و شرکت نوسازی عباس­آباد نقش­ آفرینی نمایند. در ادامه ایشان لزوم توجه به پایداری زمین در این منطقه در ساخت و سازها و تکمیل پروژه­ ها را ضروری دانستند.

جناب آقای دکتر مطیعی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا و استاد گروه جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی دانشکده، بر فضاآفرینی و سهولت دسترسی شهروندان به این مجموعه از تمامی نقاط تهران تأکید داشتند و پرهیز از تمرکزگرایی شدید در این مجموعه را اساس کار شرکت نوسازی عباس آباد دانستند.

جناب آقای دکتر قدیری، معاون اداری و مالی دانشکده جغرافیا و استاد گروه جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی دانشکده، بر مدیریت اطلاع ­رسانی مناسب مجموعه برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی کشور و آشنایی هر چه بیشتر آنها با هویت ایرانی این مجموعه تأکید نمودند.

جناب آقای دکتر علوی ­پناه، استاد گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیا، حفظ پوشش گیاهی کنونی و در نظر گرفتن سرانه استاندارد پوشش گیاهی در این مجموعه را ضروری دانستند.

سرکار خانم دکتر بدیعی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا، توجه به تمام رشته ­های هنری و تمام جنبه­ های فرهنگی کشور، پیوند دهی و ایجاد ارتباط بین معماری ساختمان ­های مجموعه با فرهنگ غنی ایران در جهت آشنایی بازدیدکنندگان بسیار ضروری دانستند.

جناب آقای دکتر حمزه، عضو هیأت علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیا پیشنهاد دادند که در کنار مجموعه­ های فرهنگی عباس­ آباد، ایجاد باغ علوم جغرافیایی به منظور ارائه دستاوردها و آشنایی بازدیدکنندگان با جنبه­ های مختلف آن تأکید نمودند.

جناب آقای دکتر حسینی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیای طبیعی، بر لزوم توجه اساسی به مسئله مدیریت بهینه کمی و کیفی رواناب­ های سطحی در این منطقه تأکید داشتند تا از این حیث این مجموعه به عنوان الگو برای سایر مناطق تهران مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

 در پایان قرار شد طی جلسه آینده، یک تفاهم­ نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و شهرداری عباس­ آباد به امضاء برسد.