رویدادها رویدادها

نشست صمیمانه ریاست دانشکده جغرافیا با کارکنان محترم

نشست صمیمانه ریاست دانشکده جغرافیا با کارکنان محترم


به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، نشست صمیمانه ریاست دانشکده با کارکنان محترم در روز چهارشنبه، 01/02/1397 در سالن شورا برگزار شد.در این جلسه ریاست محترم دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر کرامت­اله زیاری ضمن خوشامدگویی به کارکنان محترم، در ارتباط با نقش و جایگاه کارکنان فرمودند: کارکنان جزء قشر زحمتکش دانشگاه هستند و زحمات زیادی را متحمل می شوند؛ در واقع، کارکنان قلب دانشگاه و دانشکده هستند. در ادامه ایشان ضمن اشاره به برنامه و چشم انداز حوزۀ ریاست دانشکده، در ارتباط با مشکلات موجود در دانشکده فرمودند، برای ایستادگی در مقابل این مشکلات بایستی بین خانوادۀ جغرافیا روحیۀ همکاری، رفاقت و همدلی وجود داشته باشد و کارکنان نظم، اخلاق مداری و قانون را سرلوحۀ کار خود قرار دهند. در ادامۀ این جلسه، کارکنان محترم به بیان نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.

آدرس کوتاه :