نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست جایگاه ژئومورفولوژی

نشست جایگاه ژئومورفولوژی


به نام خدا

 به اطلاع می رساند مؤسسه جغرافیا باهمکاری انجمن های علمی دانشجویی و انجمن ایرانی ژئومورفولوژی و همچنین قطب مطالعات محیط طبیعی دانشگاه تهران نشستی را تحت عنوان قلمرو ژئومورفولوژی در علوم زمین و علوم انسانی برگزار می کند. بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود تا دراین نشست شرکت فرمائید. زمان برگزاری نشست: سه شنبه 1/ 2/ 1394 ساعت 16 مکان دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک -طبقه سوم سالن دماوند