نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با نمایندگان موسسه باستان شناسی و دانشگاه هومبولت آلمان

نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با نمایندگان موسسه باستان شناسی و دانشگاه هومبولت آلمان


نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با نمایندگان موسسه باستان شناسی و دانشگاه هومبولت آلمان

در روز شنبه مورخ 01/02/97 نشستی میان اعضای هیئت علمی از دانشکده ی جغرافیا و پردیس زبان و ادبیات فارسی با نمایندگان موسسه باستان شناسی آلمان مستقر در ایران در محل سالن شورای دانشکده برگزار شد. در این جلسه همچنین اعضای هیئت علمی از گروه های باستان شناسی و تاریخ (دانشگاه تهران) و نماینده سازمان زمین شناسی حضور داشتند.

هدف از برگزاری این نشست بررسی نحوه ادامه فعالیت های مربوط به پروژه اراسموس منعقده میان دانشگاه تهران و دانشگاه هومبولت آلمان بود. این پروژه در سال 2017 در قالب تبادل استاد و دانشجو میان دو دانشگاه منعقد شد.

در ابتدای این نشست، دکتر امیراصلانی مشاور بین البملل دانشکده، ضمن تشریح فعالیت های دانشکده در حوزه های علمی جغرافیا، به اهمیت رتبه بندی اخیر دانشکده (200-150 در رتبه بندی QS) اشاره کردند. در ادامه نیز هریک از افراد حاضر در جلسه به ذکر دیدگاه های خود در مورد پروژه فوق پرداختند. خانم یودیت تومالسکی از موسسه باستان شناسی آلمان (مستقر در ایران) اقدامات انجام شده در منطقه باستان شناسی خراسان شمالی را تشریح نمودند.

در ادامه مقرر شد طرفین تفاهم نامه (دانشگاه تهران و دانشگاه هومبولت) نسبت به معرفی اساتید و دانشجویان اعزامی به آلمان و برعکس در اسرع وقت اقدام کنند.