نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میلاد عالم آل محمد، هشتمین حجت سرمد، نگین درخشان وطن السلطان ابا الحسن، حضرت رضا (ع) بر تمام دانشگاهیان کشور مخصوصا اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا مبارک باد.

میلاد عالم آل محمد، هشتمین حجت سرمد، نگین درخشان وطن السلطان ابا الحسن، حضرت رضا (ع) بر تمام دانشگاهیان کشور مخصوصا اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا مبارک باد.


 
 
میلاد عالم آل محمد، هشتمین حجت سرمد، نگین درخشان وطن
السلطان ابا الحسن، حضرت رضا (ع) بر تمام دانشگاهیان کشور مخصوصا اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا مبارک باد.
بر روی رضا شمس امامت صلوات
بر شافع ما روز قیامت صلوات
در شام ولادتش که شادند همه
بفرست بر این روح کرامت صلوات
《روابط عمومی دانشکده جغرافیا》