نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت های کسب شده دانشکده جغرافیا در نهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی

موفقیت های کسب شده دانشکده جغرافیا در نهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی


موفقیت های کسب شده دانشکده جغرافیا در نهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی

 به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، نهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران با موضوع تجلیل از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان فعال حوزه بین الملل دانشگاه، در روز شنبه 25 بهمن 1399 برگزار شد.در این مراسم از آقایان دکتر سعید حمزه مشاور بین الملل دانشکده و عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS به عنوان مشاور برتر بین الملل دانشگاه،  دکتر آرا تومانیان به عنوان هیات علمی فعال حوزه بین الملل، آقای دکتر علی حسینی به عنوان عضو هیات علمی فعال بخش مقالات بین الملل و آقای امیر صدیقی سامان دانشجوی دکتری رشته سنجش از دور و  GISبه عنوان دانشجوی برتر  تقدیر بعمل آمد. روابط عمومی دانشکده به نمایندگی از هیات رییسه و همه اعضای دانشکده جغرافیا این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون دانشکده را در عرصه های مختلف آرزومند است.