نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

معرفی


 

 

 

دکتر سعید بازگیر

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: هواشناسی کشاورزی

ایمیلsbazgeer@ut.ac.ir