نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت بهره‌برداری از فرصت تحقیقاتی

معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت بهره‌برداری از فرصت تحقیقاتی


با سلام

احتراما" نظر به اینکه در سالجاری نیز همانند دو سال گذشته مقرر گردیده تعدادی بورس جهت انجام فرصت تحقیقاتی مختص دانشجویان ایرانی مقطع دکترا (غیر بورسیه و بورسیه دانشگاه تهران) علاوه بر سهمیه تخصیص یافته از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعطا گردد، خواهشمند است دستور  فرمایند هرچه سریعتر نسبت به معرفی واجدین شرایط (دفاع از پروپزال / گذراندن امتحان جامع/ ورودی نیمسال دوم 91 به بعد/اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر سایر کشورها/ داشتن مدرک زبان معتبر/ نداشتن سنوات تحصیلی غیرمجاز/تکمیل کاربرگ استفاده از فرصت تحقیقاتی/معرفینامه رسمی از دانشکده/پردیس) طبق سهمیه‌های اختصاصی در سال 93 اقدام مقتضی مبذول گردد. ضمنا" خاطرنشان می‌سازد به دلیل معرفی نکردن بعضی دانشکده‌ها/پردیس‌ها سهمیه بعضی دیگر از واحد‌ها افزایش یافته بود که چنانچه آنان نیز دانشجو معرفی نمایند سهیه اختصاصی کاهش می‌یابد.با تشکر