نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا برگزار میکندکارگاه پردازش تصاویر ماهواره ای ArcMap,آمار فضاییpatial statistics

معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا برگزار میکندکارگاه پردازش تصاویر ماهواره ای ArcMap,آمار فضاییpatial statistics