نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعات قرآنی

مطالعات قرآنی


 سلام علکیم

       احتراماً به استحضار می رساند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در نظر دارد از محل اعتبار سنواتی منشور توسعه فرهنگ قرآنی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مرتبط با مطالعات قرآنی حمایت نماید، لذا مستدعیست دستور فرمائید مطابق جدول پیوست موارد مشمول دریافت حمایت آن واحد به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی ارسال گردد. بدیهی است پس از دریافت گزارش واحدها،کمیته ای تحت عنوان کمیته توسعه و ترویج پژوهش های با رویکرد قرآنی  مطابق جدول پیوست امتیاز دهی و میزان حمایت از هر یک از پایان نامه ها و رساله ها را تعیین خواهد نمود. ضمناً

1- پایان نامه هایی که در بازه زمانی فروردین تا مهر 94 پروپزال آنها تصویب شده باشد می تواند از حمایت مذکور برخوردار شود .

2-پایان نامه/ رساله هایی که بین رشته ای باشد یا بواسطه کاربردی بودن مورد حمایت نهاد وسازمانهای دیگر باشد از اولویت برخوردار خواهد بود.

3- حداکثر فرصت دفاع از پایان نامه ها و رساله های متقاضی بهره مندی از حمایت مذکور به ترتیب پایان مهر 95 و مهر 96 می باشد.

4- تصویر پروپزال هر یک از پایان نامه ها و رساله ها به انضمام فرم پیوست ارسال گردد.

5-- کمیته توسعه و ترویج پژوهش های با رویکرد قرآنی مرکب است از متخصصینی از هر یک از حوزه های هنر و علوم انسانی ، علوم پایه ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، پزشکی و یک نفر متخصص در حوزه مطالعات قرآنی .