نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و مجموعه مدیریت شهری کشور برگزار می کند: سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (مجمع شهری تهران). جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس لینک زیر مراجعه فرمایید: https://tuf.tehran.ir/

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و مجموعه مدیریت شهری کشور برگزار می کند: سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (مجمع شهری تهران). جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس لینک زیر مراجعه فرمایید: https://tuf.tehran.ir/