نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم دید و بازدید نوروزی در دانشکده جغرافیا برگزار شد

مراسم دید و بازدید نوروزی در دانشکده جغرافیا برگزار شد


مراسم دید و بازدید نوروزی هیأت‌رئیسه دانشکده جغرافیا با اعضای هیأت‌علمی و کارکنان دانشکده، روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۵از  ساعت 9:30 لغایت 11 درا تاق شورای دانشکده برگزار گردید