نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای فناورانه شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یکشنبه 15 فروردین 1400 برگزار شد.

مراسم بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای فناورانه شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یکشنبه 15 فروردین 1400 برگزار شد.


مراسم بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای فناورانه شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یکشنبه 15 فروردین 1400 برگزار شد. 
این مراسم با حضور دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، رییس دانشگاه تهران، دکتر عباس زارعی هنزکی؛ رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و  اصحاب رسانه برگزار شد.
در این مراسم مرکز نوآوری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ( G4) افتتاح گردید. این مرکز اولین مرکز نوآوری در زمینه علوم جغرافیایی در کشور می باشد. شکل گیری این مرکزنوآوری با انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری  در سال گذشته شروع شد و  با انجام عملیات عمرانی برای احداث یک فضای کار اشتراکی  ادامه یافت. این فضای کار اشتراکی در طبقه ششم ساختمان شماره دو دانشکده جغرافیا واقع شده و در حال حاضر پذیرای ده گروه فناور می باشد که شامل دانشجویان دانشکده جغرافیا و گروه هایی از خارج از دانشکده می باشند. همچنین یک مرکز مشاوره تیم های استارتاپی برای راهنمایی دانشجویان دانشکده جغرافیا در کنار این مرکز راه اندازی شده است تا دانشجویان صاحب ایده بتوانند با توان بیشتری وارد بازار های کسب کار شوند. در ایجاد این مرکز از توانمندی های بخش خصوصی استفاده شده است.
---------------------------------------------------------------------
این نام به چهار گروه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده جغرافیا ( Physical  Geography، Human  Geography، Remote  Sensing  &  GIS  و Poltical  Geography) اشاره دارد.