نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم آشنایی خانواده‌های نودانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

مراسم آشنایی خانواده‌های نودانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران


مراسم آشنایی خانواده‌های نودانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

به‌رسم هرساله با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم آشنایی خانواده‌های نودانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران روز یکشنبه 23 مهرماه 1402 در محل تالار شهداء دانشکده برگزار گردید.

مراسم معارفه‌ی خانواده‌های دانشجویان جدید، با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر کرامت اله زیاری، اعضای هیئت رئیسه، مدیران گروههای آموزشی و برخی از اساتید محترم  به همراه جمعی از  خانواده‌های نودانشجویان برگزار شد