نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

مدیریت


مدیر گروه:

                                                

 

دکتر سید موسی حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: مهندسی منابع آب- گرایش آب زیرزمینی

ایمیلsmhosseini@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

معاون گروه:

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی دینامیک

ایمیل: mostafakarimi.a@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

کارشناس گروه :

 

مریم مرادی

 

 

 

 

تلفن :61113536-61113361

نمابر:66413065-66960697