نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدال آوران دانشجویان دانشکده جغرافیا در پانزده همین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۵

مدال آوران دانشجویان دانشکده جغرافیا در پانزده همین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۵


مدال آوران دانشجویان دانشکده جغرافیا در پانزده همین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۵

۱- مقام قهرمانی آقای میثم زنگنه دانشجوی جدید الورود در وزن ۷۱ کیلوکشتی فرنگی

‌۲- نایب قهرمانی آقای علی پذیرفته محمدی در شنای ۵۰ متر کرال پشت

‌۳- نایب قهرمانی خانم مهتاب پروانیان در شنای ۵۰ متر غورباقه

‌۴- نایب قهرمانی آقای جلال شمشیری دروزن ۵۹ کیلو کشتی فرنگی

‌‌‌۵- مقام سومی آقای مهدی شعبان لی در وزن ۶۱ کیلو کشتی آزاد

‌۶- مقام سومی تیم فوتبال دانشکده دربین تیم‌های صاحب عنوا ن چون دانشکده کشاورزی - مدیریت-زبان‌های خارجی....

‌سید مهدی موسوی- مرتضی امیدی پور- نبی مرادپور-معین برزگرنژاد-محسن شیر محمدلو- محمدبیرانوند- محمد رشیدی -مسلم دارابی-بهنام بابا زاده- حسین فرهادی خواه -فرشید لایقمند-داود مقدم-بهرام محمدی پور -یوسف نگهبان-محمد حسن پور- ابراهیم عمویی-مصطفی محمدی

سرمربی: اسماعیل تقوی زیروانی

سرپرست: محمد رضا زارع