نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره کارشناسی نامه بنیاد ملی نخبگان جهت اطلاع و رویت

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره کارشناسی نامه بنیاد ملی نخبگان جهت اطلاع و رویت


با سلام واحترام،

به پیوست نامه شماره ۷۹۲۶۳/۱۵ مورخ01/03/95 بنیاد ملی نخبگان ارسال می‌گردد. با عنایت به اینکه شناسایی دانشجویان صاحب استعداد برتر از طریق سامانه ثریا میسر می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی به دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند اطلاع رسانی گردد تا در فرصت تعیین شده (دانشجویان فعلی حداکثر تا تاریخ10/04/1395 و دانشجویان جدیدالورود حداکثر تا تاریخ 1395/07/10)  نسبت به بارگذاری و بروز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند. خواهشمند است ضمن تاکید بر مطالعه دقیق مفاد نامه مذکور توسط کارشناسان ذیربط ترتیبی اتخاذ فرمایید  تا به صورت همزمان، کارشناسان معین استعداد درخشان/ کارشناسان پژوهشی / رئیس اداره خدمات آموزشی پردیس/ دانشکده با شناسه کاربری که قبلا در اختیار آنان قرار گرفته است، نسبت به راستی آزمایی مدارک آموزشی و پژوهشی دانشجو در سامانه ثریا اقدام نموده و سپس با توجه به ظرفیت تخصیص یافته به هر یک از پردیس / دانشکده‌ها (جدول پیوست) ، منتخبین (دانشجویان فعلی) حداکثر تا تاریخ 20/04/1395 و دانشجویان جدیدالورود تا تاریخ20/07/1395 به این اداره کل اعلام گردد.

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی از جمله دانشجویانی که در سال‌های قبل نیز در لیست مشمولین دریافت تسهیلات بنیاد بوده‌اند در صورت داشتن شرایط برتر و تایید پردیس / دانشکده می‌توانند جزو منتخبین سال ۹۵ نیز قرار گیرند. بنابراین مسوولیت راستی آزمایی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی این تسهیلات به عهده آن پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه می‌باشد.

خاطر نشان می‌سازد ظرفیت تعیین شده برای هر یک از پردیس / دانشکده‌ها شامل دانشجویان مستعد جدید الورود نیز می‌باشد و لازم است طبق صلاحدید آن پردیس / دانشکده درصدی از ظرفیت مذکور به دانشجویان جدید الورود تخصیص یابد.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3