نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمها

فرمها


 1- طرح پژوهشی بنیادی

     1-1- آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی

     1-2-فرم پیشنهاد طرح پژوهشی بنیادی

     1-3-فرم گزارش نهایی طرح پژوهش بنیادی

     1-4-فرم پرداخت حق الزحمه طرح پژوهشی بنیادی (حسابداری)

 2- پژوهش های کاربردی

 3- حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی

     3-1- آئین نامه حمایت از پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی   

     3-2- فرم حمایت از پایان نامه

    3-3- نحوه دریافت اعتبار حمایت از پایان نامه

     3-4- فرم درخواست اعتبار و صورتجلسه هزینه های پایان نامه

     3-5-  درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه کاربردی

 

4- گرنت (اعتبار ویژه)

     4-1- آئین نامه تخصیص (امتیاز) اعتبار ویژه

     4-2- دستورالعمل اجرایی آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه(گرانت)

     4-3-دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه (گرانت)

     4-4- فرم درخواست هزینه از محل گرنت (حسابداری)

     4-5- فرم درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی و گرنت (حسابداری)

     4-6-چک لیست مراحل خرید و تسویه حساب اقلام سرمایه ای از محل اعتبار ویژه (حسابداری)

     4-7-فرم درخواست هزینه تدوین پروپوزال طرح های پژوهشی کاربردی از محل گرنت

 5- تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی

     5-1- آئین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی

     5-2- مدارک لازم برای دریافت تشویق

     5-3- نحوه دستیابی به ایندکس ISI

6- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی

     6-1-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     6-2-مدارک و شرایط لازم جهت فرصت مطالعاتی

     6-3-شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی

     6-4-فرم های فرصت مطالعاتی

     5- 6-آئین نامه فرصت مطالعاتی داخل

     6-6-آئین نامه ماموریت پژوهشی

     6-7-فرم گزارش سفر ماموریت پژوهشی

 7- انتشارات

    7-1- فرایند پذیرش آثار در موسسه انتشارات دانشگاه تهران + فرم های مربوطه

  8- طرح پژوهانه(دوره دکتری)

     8-1- شیوه نامه اجرائی طرح پژوهانه

     8-2- شیوه نامه تکمیلی طرح پژوهانه

     8-3-فرم قرارداد طرح پژوهانه

     8-3-فرم تایید 50% پیشرفت کار رساله

9- برنامه جامع تحقیقات

9-1 دستور العمل تدوین برنامه جامع (Master Plan) تحقیقات توسط اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی

9-2- فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات
 10-- دوره های تحقیقاتی پسادکتری

 1-10- آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکتری

 2-10- مشخصات پژوهشگر پسادکتری (فرم تقاضا)

 3-10- فرم قرارداد پژوهشی - پژوهشگر پسادکتری

 4-10- فرم پذیرش پژوهشگر پسادکتری

 5-10- فرم تعهد همکاری تمام وقت پژوهشگر پسادکتری