نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی


تمدید مجوز خروج از کشور دانشجویان فرصت مطالعاتی

از این پس کلیه دانشجویان دوره دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی  خارج

 باید از طریق آدرس:

Portal.Saorj.ir/‏/‏http:

همزمان با تکمیل کاربرگ‏های لازم نسبت به ثبت‏ نام در سامانه فوق اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

 فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی سال تحصیلی 96

 فر م 1 

 فرم 2       

تمدید فرصت مطالعاتی         

مراحل انجام تسویه حساب پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی