نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فابل توجه متقاضیان همراه اول

فابل توجه متقاضیان همراه اول


متقاضیان همراه اول با همراه داشتن کپی کارت ملی و کپی کارت دانشجویی به طبقه 3 ساختمان شماره 2 امور دانشجویی مراجعه فرمایند