نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غرفه دانشگاه تهران در بیست‌ودومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، غرفه برتر شد

غرفه دانشگاه تهران در بیست‌ودومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، غرفه برتر شد


غرفه دانشگاه تهران در بیست‌ودومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، غرفه برتر شد

دکتر عبدالساده نیسی، دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دکتر علی باستی، دبیر اجرایی بیست‌ودومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار با صدور گواهی درباره قرارگیری غرفه دانشگاه تهران در جمع غرفه‌های برتر و منتخب بیست‌ودومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، غرفه دانشگاه تهران را در گروه امتیازی "عالی" ارزیابی کردند‌.

این امتیازبندی بر اساس ارزیابی منطبق بر شاخص‌های مورد تأیید کمیته اجرایی بیست‌ودومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار صورت گرفته است.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و همچنین دبیر اجرایی بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، مراتب این ارزیابی و قرارگیری دانشگاه تهران در ردیف برترین‌ها را با اعطای لوح، به رئیس دانشگاه تهران تبریک گفتند.

دانشکده جغرافیا نیز با یکی از محصولات تولید شده بوسیله هسته ژئواپتومکاترونیک که در مرکز نوآوری جغرافیا مستقر می‌باشند در این نمایشگاه شرکت کرد.