نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان در مقاطع ارشد و دکتری سال 97

عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان در مقاطع ارشد و دکتری سال 97


Text Box: ‹‹ اطلاعیه ›› قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال / میهمان به دانشگاه تهران در سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه تهران از پذیرش هرگونه درخواست انتقال / میهمان در مقاطع؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی معذور است . معاونت آموزشی دانشگاه تهران اداره کل خدمات آموزشی