نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح استعداد یابی در دانشکده جغرافیا

طرح استعداد یابی در دانشکده جغرافیا


به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دانشکده جغرافیا می رساند، روابط عمومی دانشکده قصد دارد دانشجویان مستعد و توانمند دانشکده را در زمینه های مختلف شناسایی کند. افرادی که دارای توانمندی خاص می باشند، می توانند خود را به دفتر روابط عمومی دانشکده(طبقه 5 ساختمان شماره 1)معرفی نمایند