نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی و پیاده سازی سامانه نقشه باستان شناسی کشور توسط عضو هیات علمی دانشگاه تهران

طراحی و پیاده سازی سامانه نقشه باستان شناسی کشور توسط عضو هیات علمی دانشگاه تهران


در راستای تفاهم نامه معاونت پژوهشی دانشگاه و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پروژه "طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی نقشه باستان شناسی ایران"  که  با سرپرستی دکتر سارا عطارچی، عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS  دانشکده جغرافیا به همراه تیم تحقیقاتی در حال اجراست بصورت آزمایشی راه اندازی گردید. در این سامانه، نرم افزاری که بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی برنامه نویسی شده است بستر ورود اطلاعات مکانی، توصیفی و مستندات موجود است. این سامانه با قابلیت ورود، پردازش و ارزیابی پروژه های باستان شناسی، مورد استفاده کاربران عمومی و تخصصی در سطح کشور قرار می گیرد.