نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناوراز تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناوراز تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی


با سلام واحترام

ضمن ارسال نامه شماره 95686/15 مورخ 22/12/1396 بنیاد ملی نخبگان و پوستر شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی ، خواهشمنداست دستور فرمایید جهت اطلاع رسانی اقدام مقتضی بعمل آید