نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی از نیمسال اول ۹۶-۹۵

شیوه نامه انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی از نیمسال اول ۹۶-۹۵


 

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره کارشناسی:

به استحضار می رساند انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی از نیمسال اول 96-95 تحت نظر و با تائید اساتید محترم راهنمای دانشجویان می باشد. لذا کلیه دانشجویان بایستی بعد از انتخاب، واحدهای خود طبق برنامه ارائه شده از سوی آموزش، جهت تائید نهایی طبق شیوه نامه زیر برای اساتید راهنمای خود ارسال گردد. لازم به توضیح می باشد، دانشجویان برای انتخاب واحد خود با توجه به عدم دسترسی حوزه آموزش به منوهای انتخاب واحد دانشجو، به این حوزه مراجعه ننمایند. و حتما انتخاب واحد خود را با هماهنگی و تحت نظر استاد راهنمای خود انجام دهند.

شیوه نامه انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی از نیمسال اول ۹۶-۹۵