نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع ثبت درخواست انواع وام در سامانه گلستان و فازدوصندوق رفاه

شروع ثبت درخواست انواع وام در سامانه گلستان و فازدوصندوق رفاه


باسلام واحترام

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم: به اطلاع می‌رساند سامانه جامع گلستان و فاز دو صندوق رفاه جهت ثبت درخواست انواع وام باز شده است. لذا دانشجویان برای درخواست وام‌های خود اقدام نمایند. شایان ذکر است از ترم جاری کلیه ثبت درخواست وام می‌بایست ازدو طریق جامع گلستان و صندوق رفاه انجام شود درغیر اینصورت چنانچه وام دانشجویی ثبت نشد عواقب آن برعهده دانشجویان می‌باشد.