نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط ونحوه ای درخواست تمدید سنوات تحصیلی دوره کارشناسی

شرایط ونحوه ای درخواست تمدید سنوات تحصیلی دوره کارشناسی


بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، دانشکده جغرافیا :

*- به اطلاع می رساند شرایط ونحوه ای درخواست تمدید سنوات تحصیلی دوره کارشناسی به شرح زیر می باشد:

 

1- تعداد سنوات مجازتحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی سال 90 و قبل از آن 12 نیمسال می باشد.

2- تعداد سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی سال 91 و 92 ، 10 نیمسال می باشد.

3- تعداد سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی سال 93 و بعد از آن 8 نیمسال می باشد.

*- نکته مهم: کلیه دانشجویان دوره کارشناسی جهت درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود می بایستی قبل از اتمام سنوات تحصیلی خود

از طریق پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزشی دانشگاه، اقدام نمایند. در غیر اینصورت به درخواست های دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            21/8/96