نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان ترم آخر جهت فارغ التحصیلی

شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان ترم آخر جهت فارغ التحصیلی


بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، دانشکده جغرافیا :

*- به اطلاع می رساند شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان ترم آخر جهت فارغ التحصیلی به شرح زیر می باشد:

 

1- معرفی به استاد برای دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن، تعداد دو درس(4 واحد) امکانپذیر می باشد.

2- دروس عملی و دروس عمومی به صورت معرفی به استاد امکانپذیر نبوده و باید دروس به صورت تئوری باشد.

3- معرفی به استاد زمانی امکانپذیر می باشد که دانشجوی ترم آخر هیچ واحدی غیر از دروس معرفی به استاد جهت فارغ التحصیلی نداشته باشد.

4- معرفی به استاد زمانی امکانپذیر بوده که دانشجوی ترم آخر، دروس معرفی به استاد را در ترم آخر، افتاده باشد و یا ارائه نشده باشد.

*- لازم به توضیح می باشد، غیر از موارد فوق دانشجو نمی تواند دروس را از قبل برای معرفی به استاد مشخص نماید.

 

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            20/8/96