نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار درس هایی از زلزله 21 آبان ازگله سرپل ذهاب

سمینار درس هایی از زلزله 21 آبان ازگله سرپل ذهاب


سمینار درس هایی از زلزله 21 آبان ازگله سرپل ذهاب باحضور دانشگاهیان و تعدادی از کارشناسان مدیریت  بحران کشور درموسسه جغرافیا برگزار شد