نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی دکتر عباس رجبی فرد پیرامون شهر‍‌‌‌های آتی و قابلیت زندگی با رویکرد تحلیل‌های شهری و اطلاعات مکانی

سخنرانی دکتر عباس رجبی فرد پیرامون شهر‍‌‌‌های آتی و قابلیت زندگی با رویکرد تحلیل‌های شهری و اطلاعات مکانی


 

سخنرانی آقای دکتر عباس  رجبی فرد پیرامون شهر‍‌‌‌های آتی و قابلیت زندگی با رویکرد تحلیلهای شهری و اطلاعات مکانی

روز سه شنبه،23/9/95 آقای دکتر عباس رجبی فرد، رئیس دپارتمان مهندسی زیرساخت دانشگاه ملبورن استرالیا، مسئول دو مرکز داده های مکانی مبنایی و مدیریت زمین و همچنین مرکز مدیریت بحران دانشگاه ملبورن، مهمان دانشکدهی جغرافیای دانشگاه تهران بودند.

 

 

در ابتدا، جناب آقای دکتر رجبی فرد سخنرانی خود را با عنوان "شهر‍‌‌‌های آتی و قابلیت زندگی با رویکرد تحلیلهای شهری و اطلاعات مکانی" برای اساتید و دانشجویان ارائه نمودند. در این جلسه، ایشان تجربیات خود را نیز در زمینه‌ مدیریت هوشمند شهری و شهرهای آتی در کشورهای مختلف را با شرکت کنندگان در میان گذاشتند.

 

سپس، در جلسه‌ای با حضور ریاست محترم دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر مقیمی و سایر اعضای محترم هیات علمی دانشکده در مورد سبک های جدید تحقیقات در دنیا و نگرش سازمان ملل به دانشگاه ها به عنوان بازوی فکری دستگاه های اجرایی بحث شد و پیشنهاد شد دانشکده جغرافیا به عضویت شبکه علمی توسعه‌ پایدار شهری سازمان ملل در آید. در پایان، آقای دکتر مقیمی، ریاست محترم دانشکده‌ جغرافیا، پیشنهاداتی در مورد ادامه‌ همکاری مشترک به دکتر رجبی فرد ارائه نمودند.