نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمانبندی تحویل رزومه و مصاحبه متقاضیان آزمون دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۷ دانشکده جغرافیا

زمانبندی تحویل رزومه و مصاحبه متقاضیان آزمون دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۷ دانشکده جغرافیا


بدینوسیله به اطلاع آن دسته از متقاضیان بدون آزمون (استعداد درخشان)  دوره دکتری تخصصی Ph.D  سال تحصیلی 98- ۱۳۹7 دانشکده جغرافیا می‌رساند:

  1. تحویل رزومه متقاضیان،  روز شنبه 09/04/1397 از ساعت 9 صبح  تا 2 بعد از ظهر می‏باشد؛ رزومه داوطلب شامل مدارک آموزشی و پژوهشی متقاضی می‏شود.
  2. آزمون شفاهی (مصاحبه)  داوطلبان روز دوشنبه 11/04/1397 از ساعت 9 صبح تا پایان وقت اداری انجام خواهد ‏شد.

 

 

                                                                                                                                                تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                           09/03/1397