نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویداد علمی ایر آپ با رویکرد سنجش از دور و GIS

رویداد علمی ایر آپ با رویکرد سنجش از دور و GIS


رویداد علمی ایر آپ با رویکرد سنجش از دور و GIS در تاریخ 30 آبان ماه ساعت 16 الی 19 در دانشکده هوا و فضای دانشگاه امیرکبیر برگزار می گردد. دانشجویان علاقه مند دانشکده جغرافیا می توانند در این نشست علمی شرکت کنند.