نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویداد آغازین کسب و کارهای نوپای

رویداد آغازین کسب و کارهای نوپای


دوشنبه نهم دی ماه سال جاری رویداد آغازین کسب و کارهای نوپای دانشکده جغرافیا در محل قرائت خانه دانشکده و با حضور ۴۵ تن از دانشجویان دوره کارشناسی که بخش‌های تئوری کارآفرینی و مهارتهای اولیه مورد نیاز آن را فرا گرفته بودند برگزار شد. در این رویداد دانشجویان که ایده‌های نوآورانه خود را در زمینه‌های مختلف کسب و کار در قالب بوم مدل کسب و کار تدوین نموده بودند، کارهای خود را در قالب نمایشگاهی به نظر و نگاه بازدید کنندگان رسانیده، در ضمن در کارگاه سه ساعته جانبی این رویداد (نمایشگاه) شرکت نموده و از تجربیات منتور دعوت شده "آقای علی رضا ریاضی"در زمینه راه اندازی کسب و کار نو پا و موفق شرکت نمودند.

این رویداد چهار ساعته از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه آغاز شد و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده از نمایشگاه بوم مدل کسب و کار بازدید نموده و با دانشجویان در باره ایده‌ها و نحوه انجام آنها به گپ و گفت پرداختند.

اعضای محترم هیأت رئیسه دانشکده از این نمایشگاه و کارگاه بازدید کردند و رویداد مذکور در حالی که مورد استقبال دانشجویان و اعضای هیأت علمی قرار گرفته بود ساعت ۳۰/‏۱۴ به پایان رسید.