نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رونمایی از پروژه های دانشجویان مقطع کارشناسی گروه جغرافیای انسانی

رونمایی از پروژه های دانشجویان مقطع کارشناسی گروه جغرافیای انسانی


رونمایی از پروژه های دانشجویان مقطع کارشناسی گروه جغرافیای انسانی

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده جغرافیا در قالب پروژه های دانشجویی رونمایی شد.

ارائه پروژه های دانشجویی روز دوشنبه 11/04/98 با حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی در سالن قرائت دانشکده به صورت پوستر انجام پذیرفت. در این رویداد علمی، دانشجویان پس از ارائه دستاوردها و نوآوری، در حضور اساتید راهنما و سایر اعضاء محترم هیئت علمی، از آخرین نتایج علمی و پژوهشی خود دفاع کردند.

جناب آقای دکتر فرجی مدیر محترم گروه جغرافیای انسانی در ارتباط با برگزاری این طرح اظهار داشتند، هدف از برگزاری این طرح، ایجاد فضای رقابتی و انگیزشی در بین دانشجویان، شناسایی افراد مستعد و بررسی جامع نسبت به پروژه های دانشجویان می باشد. ایشان اظهار داشتند در سال های آتی نیز این موضوع با جدیت بیشتری برای همه ی گروه های دانشکده برگزار خواهد شد و دانشجویان می توانند توانایی و مهارت های علمی خود را در معرض دید علاقه مندان قرار دهند.