نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رضا صفایی راد دانش آموخته دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران موفق به چاپ مقاله ای در مجله PNAS شد.

رضا صفایی راد دانش آموخته دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران موفق به چاپ مقاله ای در مجله PNAS شد.


دکتر رضا صفایی‌راد دانش آموخته دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در یک همکاری بین المللی موفق به آشکارسازی نقش تغییرات دمایی و جریان های اقیانوسی اطلس شمالی بر شرایط آب‌و‌هوایی غرب آسیا در بازه زمانی 19000 تا 7000 سال پیش شدند. این پژوهش در یک همکاری بین المللی با گروه دکتر مهیار مُهتدی پژوهشگر موسسهMARUM (Center for Marine Environmental Sciences)  دانشگاه برمن آلمان و استاد دانشگاه توکیو ژاپن انجام شد. نتایج این پژوهش در مجله PNAS  با عنوان ""Elevated dust depositions in West Asia linked to ocean-atmosphere shifts during North Atlantic cold events" به چاپ رسیده است. شایان ذکر است ضریب تاثیر این ژورنال که پس از ژورنالهای Nature و Science سومین ژورنال برتر در دنیای علم است 9.41 و شاخص ایگن آن 1.2 می باشد.