نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی رشته مشترک کارشناسی ارشد با دانشگاه لوند سوئد

راه اندازی رشته مشترک کارشناسی ارشد با دانشگاه لوند سوئد


شرایط ورود: (شرایط عمومی ورود به این دوره منطبق بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه‌های کشور است)

۱- کسب امتیاز لازم به استناد حداقل نمرات کسب شده در آزمون ورودی کنکور سراسری کارشناسی ارشد

۲- کسب امتیاز لازم در مصاحبه اختصاصی دانشکده

۳- کسب امتیاز لازم زبان انگلیسی ( معادل IELTS کل برابر ۶ یا مدرک بین المللی هم ارز آن)

۳-۱ در صورت عدم امکان ارائه مدرک زبان، متقاضی موظف است در طول مدت تحصیلی در ایران مدرک زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش دانشگاه لوند را ارائه دهد.

۴- دانشجو متعهد می‌شود هزینه‌های تحصیل در دانشگاه تهران را بر اساس مبنای شهریه پردیس‌های بین المللی پرداخت کند. همچنین، دانشجو می‌پذیرد که هزینه تحصیل به مدت ۱ یا ۲ ترم تحصیلی (حسب نیاز علمی و بنا به تشخیص دانشکده جغرافیا) در کشور سوئد را تقبل کند. دانشگاه تهران یا دانشگاه لوند هیچ مسئولیتی در قبال تأمین منابع مالی دانشجو نخواهد داشت. (جزئیات شهریه مربوط به دوره در وب سایت دانشکده جغرافیا قابل دسترسی می‌باشد)

* به دانشجوی فارغ التحصیل دو مدرک تحصیلی ارائه می‌شود: یکی مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و یک مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه لوند سوئد.

ضمناً یاد آور می‌شود که پذیرش نهایی دانشجو پس از قبولی در کنکور سراسری، از طریق آزمون مصاحبه تخصصی صورت می‌گیرد.