نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای جستجو

راهنمای جستجو


1.     جستجوی کتب فارسی (اطلاعات کتابشناختی)

1.1.  جستجو در کتابخانه دانشکده و کتابخانه های دانشگاه تهران

از مزایای این جستجو امکان بررسی موجودی و یا امانت کتاب مورد جستجو بوده امکان جستجوی کتاب در کلیه کتابخانه های تابعه دانشگاه تهران وجود دارد. (سریال، شماره راهنما را یاداشت کنید).

1.2.   جستجوی کتابخانه دانشکده جغرافیا از طریق سایت LIB.IR

از طریق این جستجو علاوه بر مشاهده کتب دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، امکان مشاهده منابع 500 کتابخانه دیگر در سطح کشور وجود دارد.

2.       جستجوی کتب انگلیسی

2.1.    جستجو در کتابخانه دانشکده و کتابخانه های دانشگاه تهران

2.2.     جستجوی کتابخانه دانشکده جغرافیا وبیش از 500 کتابخانه کشور

2.3. از طریق سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (تمام متن)

2.4. ایبراری پروکوئستebrary

2.5.    مراجع علمی الکترونیکی

2.6.    پایگاههای اطلاعات علمی دسترسی آزاد

2.7.    سایت جامع ایرانپیپر

2.8.     سایت روسی کتب لاتین

3.     جستجوی مقالات فارسی

3.1.    بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران)

3.2.    نمامتن نشریات

3.3.    پایگاه تخصصی نشریات نور

3.4.    پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

3.5.  مرکز استنادی جهان اسلام

3.6.   مرجع دانش (جستجوی مقالات کنفرانسها)  (ارسال مشخصات مقاله به dss@ut.ac.ir)

3.7.  مقالات نشریات دانشگاه تهران

3.8.   علم نت

3.9.  کتابخانه ملی

3.10.  کتابخانه منطقه ای شیراز

4.     جستجوی مقالات انگلیسی

4.1.  جستجو از طریق دانشیار ( موقتا عدم دسترسی)

4.2.  سایت جامع ایرانپیپر

4.3.  پایگاهها و مجله های علمی الکترونیکی

4.4.  پایگاههای اطلاعات علمی دسترسی آزاد

4.5.    مقالات کنفرانسها پروکوئست

5- جستجوی پایانامه های فارسی

5.1 پایانامه های دانشکده و دانشگاه تهران

5.2 پایانامه های ایرنداک (کل کشور)

5.3 کتابخانه منطقه ای شیراز

5.4  علم نت

5.5   کتابخانه ملی

5.6   وب سایت هر کتابخانه دانشگاهی به صورت جداگانه

6- پایانامه های لاتین

7.1     پروکوئست

7.2     سایت جامع ایرانپیپر

7.3     پایانامه دسترسی رایگان

7.4       رساله و پایان نامه دسترسی رایگان2

7- جستجوی یکپارچه تمامی منابع اطلاعاتی

7.1 جستجو در پایگاه دانشگاه تهران

7.2 سایت جامع ایرانپیپر

7.3 پایگاهها ومجله های علمی الکترونیکی

7.4 ایرانداک

7.5 کتابخانه منطقه ای شیراز

7.6 کتابخانه ملی

7.7 علم نت

7.8 پروکوست

نکته: برای جستجو علمی منابع انگلیسی  با ارزش اطلاعاتی بالا بهتر از  پایگاه استنادی ISI , Scopus   شروع شود.